Dijkverzwaring Scharwoude onder de loep.

 

Na het aannemen van een motie in Januari dit jaar tegen een oeverdijk bij Scharwoude, blijkt dat er verder weinig tot niets met dit raadsstuk is gedaan.

 

De gemeenteraad gaf deze opdracht aan het college mee, waardoor er een zienswijze is ingediend. Deze zienswijze is door het Hoogheemraadschap behandelt, echter houdt het HHNK vast aan de voorkeur voor het aanleggen van een oeverdijk.

 

Vanuit de inwoners is op dit voorstel al jarenlang bezwaar. Nut en noodzaak worden in twijfel gebracht, uitwerkingen van alternatieven niet goed beargumenteerd, feed back en het betrekken van partijen vermeden.

Dit zijn enkele bezwaren die binnen het proces worden ervaren.

 

Argumenten van het HHNK om de voorkeur tegeven aan de oeverdijk waren o.a.

      - de culktuurhistorische waarde van dieze mnodule is anders dan die bij          Zeevang,      

     - de ondergroend zou te slap zijn,

      - de belasting aan de infrastructuur tijdens de aanleg zou aanzienlijk zijn,

     - de natuurwaarde zou een enorme boost krijgen

     - enz.

 

Zowel de inwoners als de uiting van de zienswijze van de raad, geeft aan dat men de ingreep te robuust is voor het uiteindelijke doel.

Wat verder bij de behandeling van dit onderwerp aan de orde is gekomen, is het feit dat er verschillende informaties en berekeningen zijn. Hierdoor kan men )lees de inwoners en de raad) niet juist zijn geinformeerd.

Dit betekend dat de gemeenreaad eigenlijk vanwege die informatie geen juist oordeel kan geven op datgene wat het HHNK voordraagt.

 

Wat nu?

De gemneenteraad staat in het proces vrijwel buitenmspel, het enige wat dit orgaan nog rest is een verzoek bij de Provincie neerleggen om af te wijken van de voiorkeur. Dit zou moeten gebeuren bij de Provinciale vergadering van 24 september.

 

De inwoners kunnen verder wel in beroep gaan, zelfs tot de raad van state.

 

Wordt vervolgt.  

Home Nieuws Vergaderingen Activiteiten/Columns Jaarplanning Programma Columns samenleving Contact Ledenpagina

KERNENNIEUWS

 

Avenhorn

 

Obdam

 

Spierdijk

 

Bobeldijk

 

Zuidermeer

 

Rustenburg

 

Ursem

 

De Goorn

 

Hensbroek

 

Scharwoude

 

Oudendijk

 

Berkhout

 

Grosthuizen

 

WogmeerWord lid van Gemeente Belangen Koggenland en bepaal mede wat er in uw omgeving gebeurt.

Meld u aan via het aanmeldingsformulier
of neem contact op met een van de fractieleden.

 

Gemeente Belangen Koggenland