VERNIEUWING van de democratie

 

 Vanuit de 7 Westfriese gemeenten kwamen 19 raadsleden van lokale partijen op 22  september bijeen. Op dit informele overleg komen actuele thema’s aan de orde en  wordt gekeken waar en op welke wijze de fracties op Westfries niveau kunnen  samenwerken. René Klok en Karin van der Gaast vertegenwoordigden daar GBK.

 

Het thema deze zaterdag luidde:

 

 OP WEG NAAR BURGERZEGGENSCHAP

 

 Bert Blase wnd burgemeester van Heerhugowaard leidt het onderwerp in. Blase  heeft zijn sporen in de bestuurlijke vernieuwing verdiend als raadslid en wnd.  burgemeester in  Zuid-Holland o.m Papendrecht,  Vlaardingen en  Alblasserwaard. In  zijn boek  ‘Het verhaal van de wereld’  gaat hij vanuit de 16 eeuw op zoek naar de  vorming en de veranderingen van de democratie. Hij schets hoe op dit moment er  een ontwikkeling ontstaat waarin de partijpolitieke democratie overgaat naar de  macht van de inwoners.

 

 Op dit moment stemt al 30% van de mensen op een lokale partij.  Hij  ziet hoe  traditionele politieke partijen zich ontwikkelen en meer en meer  op weg gaan naar  BURGERZEGGENSCHAP.   In Heerhugowaard zijn daartoe al een aantal stappen  gezet. Wellicht mede doordat de twee grootste partijen  lokale partijen zijn?  Hij  noemt voorbeelden van burgerzeggenschap:

  -de H300 in Heerhugowaard : Middels loting zijn 300 mensen gekozen en zij hebben over tien thema’s  hun mening gegeven.   

 - In Breda is er vanuit de wijken een burgerbegroting opgesteld

 - in Antwerpen wordt er per wijk in de wijkgebouwen punten ingebracht.  

 

Het zijn aansprekende voorbeelden van nieuwe democratische vormen.  

We zien dat er sprake is van een herschikken van de macht. Deze directe  bewonersinbreng  ziet Blase als onomkeerbare democratische ontwikkeling. Tot de  Tweede Kamer zijn deze bewegingen nog niet doorgedrongen.

 

 Blase voorspelt een toekomst zonder politieke partijen.

 Van GEMEENTEBELANGEN verwacht hij dat deze beweging de verschillen kan  overbruggen.  Hij stelt dat wij raadsleden de mogelijkheid  hebben om democratische hervorming door te voeren.  

 

Doel moet zijn dat wat er verandert in de buitenwereld, in  en  met de wijken en de buurten vertaald wordt op  raadsniveau. Burgers kun je niet meer negeren. Zij willen  vaker dat 1 x per 4 jaar invloed uitoefenen. De rollen  verschuiven en inwoners willen meer zelf sturen. Daar  moet de politiek een antwoord op vinden.   

 

De mogelijkheden zijn er. Je stelt je zetel een avond  beschikbaar aan een inwoner. Of je pakt zelf de  energietransitie op door een coöperatie op te richten en  als bevolking eigenaar te worden van de windmolens.

 

 Lees verder>                        door Karin van der Gaast

Home Nieuws Vergaderingen Activiteiten/Columns Jaarplanning Programma Columns samenleving Contact Ledenpagina

KERNENNIEUWS

 

Avenhorn

 

Obdam

 

Spierdijk

 

Bobeldijk

 

Zuidermeer

 

Rustenburg

 

Ursem

 

De Goorn

 

Hensbroek

 

Scharwoude

 

Oudendijk

 

Berkhout

 

Grosthuizen

 

WogmeerWord lid van Gemeente Belangen Koggenland en bepaal mede wat er in uw omgeving gebeurt.

Meld u aan via het aanmeldingsformulier
of neem contact op met een van de fractieleden.
Gemeente Belangen Koggenland