Wat betekent de begroting voor u als inwoner?

 

 Deze vraag stellen wij als Gemeente Belangen ons af.

 

 Gesproken wordt over een financieel gezonde gemeente, met weinig tot geen risico’s.   Maar hoe ziet u als inwoner dit?

 

  Over deze vraag hebben wij vanuit GBK meermalen over alle onderdelen die in de   begroting staan gebogen. Wat ziet men terug voor de bedragen die vermeld staan in   een mooi overzichtje.

 

  In de afgelopen periodes heeft GBK diverse voorstellen gedaan in het belang van onze   inwoners.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verhogen van de starterleningen om de jongeren in de gelegenheid te stellen zich te vestigen in onze gemeente.

- Of weer subsidies verlenen aan verenigingen die dit na de kerntakendiscussie hebben zien verdwijnen en nu in de zorgen zitten.

- Of om te onderzoeken of de afvalstofheffingen goedkoper kunnen door innovatieve oplossingen.

 Zomaar enkele voorbeelden die door de coalitie zijn weggestemd, maar vanuit ons   oogpunt van grote maatschappelijke betekenis zijn.

 

 De begroting is gepresenteerd als een promotieblaadje over de coalitie, maar is dit dus   werkelijk ook zo? GBK heeft hier zijn bedenkingen over.

 

 Zo wordt een raadsbrede agenda als een speerpunt gezien. Hierbij worden   onderwerpen voorgedragen, getoetst en gerealiseerd die door de gehele raad worden   gedragen.

  

 Denk hierbij aan snel internet, bouwlocaties, brede school Avenhorn, aanpak   drugsoverlast enzovoorts. Met de eerder genoemde voorbeelden die ook voor onze   inwoners van belang zijn, vragen wij als GBK ons dus af hoe de coalitie dit brede   draagvlak ziet. Dit daar initiatieven die door de andere partijen dan de coalitie worden   voorgesteld, simpelweg door de meerderheid van de coalitie niet worden gesteund.

 

 Daarnaast wordt door de coalitie elk moment aangegrepen om zichzelf op de voorgrond   te stellen via de media voor het realiseren van diverse projecten, terwijl dit door de   gehele raad is gerealiseerd. Wat is een raadsbrede agendering dan nog waard, als   jezelf met de veren gaat pronken terwijl een ander die eer ook toekomt.   

 

 Doelstelling in die raadsbrede agenda is, dat men in gezamenlijkheid dingen voor de   gemeenschap realiseert. Dan is het heel bijzonder dat alleen de meerderheid van de   raad zich op de voorgrond in het daglicht stelt, zonder daarbij de anderen te betrekken.   

 Dit spreekt boekdelen aan gebrek aan vertrouwen.

 

Home Nieuws Vergaderingen Activiteiten/Columns Jaarplanning Programma Columns samenleving Contact Ledenpagina

KERNENNIEUWS

 

Avenhorn

 

Obdam

 

Spierdijk

 

Bobeldijk

 

Zuidermeer

 

Rustenburg

 

Ursem

 

De Goorn

 

Hensbroek

 

Scharwoude

 

Oudendijk

 

Berkhout

 

Grosthuizen

 

WogmeerWord lid van Gemeente Belangen Koggenland en bepaal mede wat er in uw omgeving gebeurt.

Meld u aan via het aanmeldingsformulier
of neem contact op met een van de fractieleden.
Gemeente Belangen Koggenland