Onderwaardering voor verenigingen 18+.

 

GBK heeft meerdere keren geprobeert om het ondersteunen van 18+ verenigingen  met een waarderingssubsidie weer in het leven te roepen..

 

Vier jaar terug zijn er door de kerntakendiscussie maatregelen getroffen om de  toen  financiële positie van Koggenland onder de loep te nemen.  Hieruit is voort  gekomen  dat de waarderings subsidies voor deze verenigingen zijn vervallen.

 Dit waar GBK  mordicus op tegen was.

 

 Met het voortschrijnende inzicht van nu, kunnen we concluderen dat het weer  voor de wind gaat met de financiele positie van Koggenland. Daarom heeft GBK,  middels  een motie werderom aangegeven dat deze waardering deze verenigingen  weer toekomen.

 

Maar de meerderheid van de gemeenteraad deelt deze mening niet en ziet ook  geen redenen om dit weer terug te draaien. Gemeente Belangen Koggenland

 heeft tijdens het vurige pleidooi, de penibele situatie geschetst waarin sommige  verenigingen zich in bevinden.

 

 De meerderheid van de raad schaart zich achter het college voorstel om die  verenigingen waar deze waardereingsondersteuningen over gaat, na het besluit  van de kaders voor de subsidie, uit te nodigen voor een gesprek.

 Op deze  inspraakavond kunnen dan de knelpunten naar voren worden gebracht.  Deze worden dan geinventariseerd en voorzien van een advies aan het  college.voorgelegd.

 

 Of deze gang van zaken zoden aan de dijk zet, valt te betwijfelen.

 Immers de reactie op eerdere inspanningen van GBK voor deze waardering, zijn  resoluut verworpen.

 

 Bij de raadsvergadering zaten diverse verenigingen op de tribune met een bord  voor hen, welke vereniging zij vertegenwoordigen. Echter mocht hun   

aanwezigheid als blijk van zorg, niet baten om  VVD, CDA, WK en PvdA/GL te  overtuigen.

 

 Weer een negatief beeld opgedaan, van de politiek die de inspanningen van deze  vrijwilligers niet waarderen en uitdrukken in een kleine financiele ondersteuning.  Klein, maar voor sommige verenigingen van levensbelang.

 

De inspraakavond is 23 mei geweest. Hopenlijk vernemen wij als GBK hoe dat is  verlopen en wat eruit is gekomen.

Home Nieuws Vergaderingen Activiteiten/Columns Jaarplanning Programma Columns samenleving Contact Ledenpagina

 

 

 

KERNENNIEUWS

 

Avenhorn

 

Obdam

 

Spierdijk

 

Bobeldijk

 

Zuidermeer

 

Rustenburg

 

Ursem

 

De Goorn

 

Hensbroek

 

Scharwoude

 

Oudendijk

 

Berkhout

 

Grosthuizen

 

WogmeerWord lid van Gemeente Belangen Koggenland en bepaal mede wat er in uw omgeving gebeurt.

Meld u aan via het aanmeldingsformulier
of neem contact op met een van de fractieleden.
Gemeente Belangen Koggenland